Loss, Longing and Grief

by Soorien Zeldenrust adopted from Sth Korea to the Netherlands, Adoptee & Foster Coach (AFC).

Loss, Desire & Grief

A little while ago I had a conversation with my adopted coach about my pregnancy. After the conversation I realised that during my first pregnancy and maternity period I actually printed away all my feelings and sadness.

LOSS

During my first pregnancy and maternity period I felt a void, loss and a huge desire for my own mother in Korea. What I didn’t and couldn’t feel and receive during the first weeks of my existence, I now had to live up to and take on with my own daughter.

I am aware of the feelings and consequences of my own trauma in the meantime. And motherhood. But what about my mom? Is it something that was taken from her? Or what she chose then? It keeps gnawing at me, now stronger than ever. With the delivery at the door, I am increasingly wondering: “Will the loss be present again at that moment?”

RECEIVE

It hits me that a new life is emerging within me and that I pass on my own DNA which literally becomes visible. My own family line starts here for me. I suddenly realise that it is the pain, lack and desire that is so palpable. It’s taking shape and literally a face, because I see it in my kids again. But what exactly am I longing for? Towards equality and a mirror image? Does my role as a mother get a desire for a parent that looks like me? Can anyone tell me that I inherited it from him or her? That it’s “normal” in our culture and someone taking me to show me how she would have done it? Is this the desire that sometimes makes pregnancy and maternity for an adopted person so difficult and a lonely one?

FEAR

The fear of childbirth itself falls into thin air with the fear I feel for after childbirth. How will the outside world react if I’m not just me? How will I personally respond to this? Because the baby is here now, so I am now “healthy”.

From whom do I even need approval to be allowed to show these feelings? I know I can keep my own time and pace for my process. So also for all my feelings and emotions during this period. As a friend said:

“Don’t forget 9 months on and 9 months off. And what if you are of yourself purely you. Can that be yours?”

ROUGH

The feelings and emotions I am experiencing for the second time now are similar to ‘grief’. For my feeling it’s deeper than grief. Deeper than I can explain and maybe handle. It’s mourning and lack of my parents whom I don’t know. Desire for a love that I never received myself in those moments of a newborn. So how can I give my own children that?

The desire that I was as desired as my own children, that my parents saw a future with me and would have me forever in their lives. That desire hurts because I don’t know the answer.

SHAMEFUL

Now the load of guilt and shame is heavier for my feeling. Again grief and lacking a place that didn’t actually have to be there. That place should be filled with love. And I am also fulfilled with that. Lots of love all my life. Love for connection.

This piece is so elusive to the outside world. Because how do you explain this and why do we want to get the other person back into the “okay” zone? Is it too painful to see the other person suffer like this and can’t you deal with the powerlessness you feel? May my pain and sorrow be there? For a while or for longer?

I need it to be able to grow further and to process it. Eventually it will be part of me that I can live with and be with.

That same girlfriend I was just talking about called it “living loss”. It’s there and it will never go away completely. Is that bad? And will you allow that?

No it’s ok and I allow it. If it is there later, I hug the fear so firmly that it is smothered in love. Then I know, this is possible and we can handle this.

IS IT A DEPRESSION THEN?

This too feels deeper. Deeper than depression. It is an overworked desire and loss that accompanies grief. Mourning the (un)known. Because in my body my parents feel familiar. I just can’t always reach that feeling. It’s not depression, it’s mourning my beginning and at the same time losing my original existence.

My wish is that everything can be there. That the feeling of love and pride in my body will prevail. That our family is strong enough to handle anything. That I am the mother I have longed for myself. No! No! No!

I’m not her, but carry a piece of her and also my dad. I honour them by passing on their genes and their existence. In love, in feeling and with my own and our shared experiences.

Original Dutch

Verlies, Verlangen & Rouw

Afgelopen week had ik een gesprek met mijn adoptiecoach over mijn zwangerschap. Na het gesprek realiseerde ik mij dat ik tijdens mijn eerste zwangerschap en kraamperiode al mijn gevoelens en verdriet eigenlijk heb weggedrukt.

VERLIES

Tijdens mijn eerste zwangerschap en kraamperiode voelde ik een leegte, gemis en een enorm verlangen naar mijn eigen moeder in Korea. Wat ik zelf niet heb kunnen en mogen voelen en ontvangen tijdens de eerste weken van mijn bestaan, moest ik nu waarmaken en aangaan bij mijn en eigen dochter.

Ik ben mij ondertussen bewust van de gevoelens en gevolgen van mijn eigen trauma. En van het moederschap. Maar hoe zit het bij mijn moeder? Is het iets wat haar is ontnomen? Of waar ze toen voor heeft gekozen? Het blijft aan me knagen, nu sterker dan ooit. Met de bevalling voor de deur vraag ik me steeds meer af: “Zal het verlies op dat moment weer aanwezig zijn?”

VERLANGEN

Het raakt mij dat er een nieuw leven in mij ontstaat en dat ik mijn eigen DNA doorgeef wat letterlijk zichtbaar wordt. Mijn eigen familielijn start hier voor mij. Ik besef me ineens dat het de pijn, het gemis en verlangen is wat zo voelbaar is. Het krijgt vorm en letterlijk een gezicht, want ik zie het in mijn kinderen terug. Maar waar verlang ik precies naar? Naar een gelijkheid en een spiegelbeeld? Krijgt mijn rol als moeder een verlangen naar een ouder die op mij lijkt? Die kan vertellen dat ik het heb geërfd van hem of van haar? Dat het “normaal” is in onze cultuur en dat iemand mij aan de hand neemt en laat zien hoe zij het zou hebben gedaan? Is dit het verlangen wat de zwangerschap en kraamperiode voor een geadopteerde soms zo moeilijk een eenzaam maakt?

ANGST

De angst voor de bevalling zelf valt in het niets met de angst die ik voel voor ná de bevalling. Hoe zal de buitenwereld reageren als ik toch niet gelijk mijzelf ben? Hoe zal ik zelf reageren hierop? Want de baby is er nu, dus ben ik nu weer “gezond”. 

Van wie heb ik überhaupt goedkeuring nodig om deze gevoelens te mogen tonen? Ik weet dat ik mijn eigen tijd en tempo mag aanhouden voor mijn proces. Dus ook voor al mijn gevoelens en emoties tijdens deze periode. Zoals een vriendin zei:

“Vergeet niet 9 maanden op en 9 maanden af. En wat als je van jezelf puur jij bent. Mag dat van jou?”

ROUW

De gevoelens en emoties die ik nu voor de tweede keer ervaar zijn vergelijkbaar met ‘rouw’. Voor mijn gevoel is het dieper dan rouw. Dieper dan ik kan uitleggen en misschien aankan. Het is rouw en gemis van mijn ouders die ik niet ken. Verlangen naar een liefde die ik zelf nooit heb gekregen in die momenten van een pasgeborene. Dus hoe kan ik mijn eigen kinderen dat dan wel geven? 

Het verlangen dat ik net zo gewenst was als mijn eigen kinderen, dat mijn ouders een toekomst mét mij zagen en voor altijd mij in hun leven wouden hebben. Dat verlangen doet pijn, want ik weet het antwoord niet.

SCHAAMTE

Nu is de lading van schuld en schaamte zwaarder voor mijn gevoel. Krijgen verdriet en gemis een plek die er eigenlijk niet hoefden te zijn. Die plek zou gevuld moeten zijn met liefde. En ook daar ben ik vervuld mee. Heel veel liefde, mijn hele leven lang. Liefde voor verbinding. 

Dit stuk is zo ongrijpbaar voor de buitenwereld. Want hoe leg je dit uit en waarom willen wij de ander zo graag weer in de “oké zone” krijgen? Is het te pijnlijk om de ander zo te zien lijden en kun je niet omgaan met de machteloosheid die je dan voelt? Mag mijn pijn en verdriet er zijn? Voor even of voor langer? 

Ik heb het nodig om verder te kunnen groeien en om het te verwerken. Uiteindelijk zal is het een onderdeel van mij waar ik zelf mee kan leven en mee kan zijn.

Diezelfde vriendin waar ik het net over had noemde het “levend verlies”. Het is er en het zal nooit volledig weggaan. Is dat erg? En sta je dat toe?

Nee het is niet erg en ik sta het toe. Als het straks er wel is, dan omhels ik de angst zo stevig dat het smoort in liefde. Dan weet ik, dit kan en dit kunnen wij aan. 

IS HET DAN EEN DEPRESSIE? 

Ook dit voelt dieper. Dieper dan een depressie. Het is een overwerkt verlangen en verlies wat gepaard gaat met rouw. Rouwen om het (on)bekende. Want in mijn lichaam voelen mijn ouders als bekend. Ik kan er alleen niet altijd bij, bij dat gevoel. Het is geen depressie, het is rouwen om mijn begin en tegelijk om mijn verlies van mijn originele bestaan.

Mijn wens is dat alles er mag en kan zijn. Dat het gevoel van liefde en trots in mijn lichaam zal overheersen. Dat ons gezin sterk genoeg is om alles aan te kunnen. Dat ik de moeder ben waar ik zelf naar heb verlangd. Nee…

Ik ben haar niet, maar draag een stuk van haar en ook mijn vader mee. Ik eer ze door hun genen en hun bestaan door te geven. In liefde, op gevoel en met eigen en gezamenlijke ervaringen.

Soorien Zeldenrust 

Dualities

by Dilsah de Rham adopted from Sri Lanka to Switzerland.

Dual Face

Ink, Watercolours, Pastel

This is also about the dilemma of the dualities in life faced by adoptees in general. The feeling of the blind unconsciousness – the sad, overwhelmed feelings when we are not aware, the awareness about our identity, feeling in-between the white and biological cultures we belong to as intercountry adoptees.

#artworkfeatures
#adopteeartist
#artist
#artforsalebyartist
#artworkstudio
#indigenousartist
#ink#pastel#watercolour
#duality#face
#paintingprocess
#paintinganddecorating
#paint
#emotion#cry#eye#close
#painting
#queerart
#dilsahthesolution

In Memory of Seid Visin

By Mark Hagland, South Korean intercountry adoptee raised in the USA, co-founder of Transracial Adoption Perspectives (a group for adoptive parents to learn from lived experience), and author of Extraordinary Journey: The Lifelong Path of the Transracial Adoptee

What We’re Learning

In the past few days, since the news broke on June 4 that 20-year-old Seid Visin had ended his life through suicide, the Italian and European press have published articles and broadcast segments on his death, with a fair amount of disbelief and confusion involved. There are a number of reasons for the confusion, some of them journalistic—questions over the statement he had apparently made a couple of years ago to his therapist, versus what might have been going on in his life most recently—but most of all, because of statements made by his parents Walter and Maddalena.

Walter and Maddalena adopted Seid at the age of seven; he grew up in their home in Nocera Inferiore, a suburb of Naples. I can understand that they are deeply confused by what’s happened; but it’s also clear to me that, despite their good intentions, that they have no understanding whatsoever of his distress over the racism that he continued to experience. I’ve just viewed an interview with an Italian broadcast program called “Approfondimento Focus,” in which they kept reiterating how happy he was, how his recent psychological issues were related to the COVID lockdown, which they blamed for his recent depression, and how he had no interest whatsoever in his Ethiopian background. They also repeatedly denied that racism had anything to do with their son’s emotional distress.

That last set of statements on the part of Seid’s parents really struck me in a number of different ways, particularly given the excerpts of the text of that letter to his therapist of (apparently) a couple of years ago, that have been released. Per that, Corriere della Sera obtained a letter that Seid Visin wrote to his therapist two years ago, and Rolling Stone Italia has published it. In it, Seid wrote that, “Wherever I go, wherever I am, I feel the weight of people’s skeptical, prejudiced, disgusted and frightened looks on my shoulders like a boulder.” He wrote that he was ashamed “to be black, as if I was afraid of being mistaken for an immigrant, as if I had to prove to people, who didn’t know me, that I was like them, that I was Italian, white.” This feeling led him to make “jokes in bad taste about blacks and immigrants (…) as if to emphasize that I was not one of them. But it was fear. The fear of the hatred I saw in people’s eyes towards immigrants.”

As a sports journalist wrote in Le Parisien, “His death caused great emotion in Italy. In 2019, the young man pointed out the racism he was subjected to, writing a post on social media in which he expressed his discomfort. ‘A few months ago, I managed to find a job, which I had to quit because too many people, mostly older people, refused to be served by me,’ he said. They also accused me of the fact that many young Italians could not find work. The adoptive parents of the victim, however, wanted to provide details. ‘Seid’s gesture does not stem from episodes of racism,’ they told the Italian press.”

Here is the text of the letter; its exact date is not certain, and there is confusion as to when it was written—either very recently, or about two years ago—but in any case, here it is:

“I am not an immigrant, but I was adopted as a child. I remember that everyone loved me. Wherever I went, everyone addressed me with joy, respect and curiosity. Now, that atmosphere of idyllic peace seems very far away. It seems mystically. everything was reversed. Now, wherever I go, I feel the weight of skeptical, disgusted and scared looks on my shoulders. I had managed to find a job that I had to leave because too many people, especially the elderly, refused to be cared for by me. And as if it were not enough for me, they accused me of being responsible for many young Italians (white) not finding work. After this experience, something changed within me. As if I was ashamed to be black, as if I was afraid that someone would mistake me for an immigrant. As if he had to prove to people he did not know that he was like them, that he was Italian.

I have even made distasteful jokes about blacks and immigrants, as if to emphasize that I was not one of them. The only thing that explained my behavior was fear. The fear of hatred he saw in people’s eyes towards immigrants. The fear of contempt that I felt at the mouth of people, even my relatives, who wistfully invoked Mussolini and ‘Captain Salvini’. I don’t want to beg for compassion or pity. I just want to remind myself of the discomfort and suffering that I am experiencing. I am a drop of water next to the ocean of suffering that is living who prefers to die to continue living in misery and hell. Those people who risk their lives, and those who have already lost it, just to snoop around, to savor what we simply call ‘life.’”

A couple of very important notes here. First, it is quite significant that Seid explicitly references not on Mussolini, but also Matteo Salvini, the former Deputy Prime Minister, and still current Senator in the Italian Parliament, who is Secretary of the Lega Nord, or Northern League, which is a right-wing racist, xenophobic political party, whose supporters are pretty much the equivalent of the supporters of Donald Trump in the United States. There has been a massive surge in the expression of overt racism and xenophobia in Italy in the past decade and a half, and the racist xenophobia has exploded in the last several years, particularly as many thousands of Black Africans have entered Italy as refugees from war, conflict, and poverty in Africa. Second, in the letter above, he made it extremely clear that he was deeply distressed by the racism he had been experiencing.

Interestingly, his mother Maddalena, in that interview broadcast on the “Approfondimento Focus” program, kept emphasizing that Seid had recently been depressed because of the isolation imposed on him and others during the lockdown this spring. Obviously, there is rarely simply one single cause for suicidality. Seid could certainly have been depressed during the nationwide lockdown in Italy this spring. But that absolutely does not negate his extreme distress over his lived experience of racism.

Reflecting on all this, I see a tragically classic situation for a young adult transracial, intercountry adoptee, a young person who was racially and socially isolated, who was experiencing ongoing racism, and whose parents, from what we can tell, were in denial about the racism he was experiencing and the distress he was experiencing because of it.

Another tragic loss of yet another transracial intercountry adoptee life.

I’m sharing a post from La Repubblica, with a link to a selfie-video (which has since been taken down so I post this one instead) in which Seid is enjoying dancing.

May the memory of Seid and his life be a blessing.

Related Resources

ICAVs Memorial Page

Read Mark Hagland’s contribution to ICAVs other post: Can we Ignore or Deny that Racism Exists for Adoptees of Colour?

We Need to Talk about Adoptee Suicide, Now

Coping with Loss from Adoption Suicide

by Lina Vanegas adopted from Colombia to the USA, MSW.

Artwork by Adriana Alvarez

I have lost two people in my life to suicide, the father of my children who was also my ex-husband and my mom. The father of my children was adopted and my mom was impacted by adoption because she lost me to adoption. Both of them sadly fit the statistics. Adoptees are four times more likely to attempt suicide. I would argue that moms (first mothers, original mothers, natural moms) also have high suicide attempt rates.

I am a transracial and intercountry adoptee who was adopted from Bogota, Colombia and have lived the majority of my life in Michigan in the United States. Suicide loss is a death like no other. It is not like a car accident, heart attack, or cancer where there is a clear explanation of how someone died. People who die by suicide are struggling immensely. There is no closure with this death. Suicide is also highly stigmatised, people do not want to talk about it, and many judge the death. Suicide loss for us as adoptees is further compounded and amplified with all of the loss and grief that we have already experienced and it can trigger many of the issues we suffer with related to adoption. 

If you are reading this and have lost someone to suicide, I want you to know that you are not alone and that I am so sorry you are experiencing this horrendously painful loss. I also want you to know that it is not your fault. There is nothing you could have done or should have done. The person who died was in so much pain. You may also be reading this and have been shocked by the person’s death because you had no idea that they were suffering and maybe they seemed happy and like everything was okay. It is still not your fault. Please do not blame yourself or hold onto any guilt. It is extremely painful to know or learn that our loved one was suffering so much.

One thing that I have learned is that some days are harder than others. It  has helped me to know that I can break up my days and I can take it moment to moment, minute to minute or hour to hour or one day at a time as the famous Alcoholics Anonymous (AA) slogan says. The first year for me was a complete blur. It seemed to drag on forever and I was in a hurry to put it all behind me because it was so painful and difficult. Honestly, I cannot remember much because I was in so much shock. Please be patient, kind and gentle with yourself if you have experienced a suicide loss. Suicide loss is such a painful and life changing loss. The first year of loss was really hard because everything becomes a first without them. 

Some of the hardest days for me are, the person’s birthday, anniversary of their death and the holidays. I have learned to sit with my emotions and feel them. I give myself permission to cry and mourn if that is what needs to happen.  If something was too hard, then I created a new tradition or decided not to do it. Then there are times where I just break down because something triggered me and I am back to feeling my grief. Grief is a journey, it ebbs and it flows. It is not linear and there is no expiration date. Please do not let anyone tell you differently or push you to get over it or heal in a certain amount of time. We all grieve differently and grief is not a one size fits all thing experience. 

Artwork by Nicholas Down

It has been a real journey for me to figure out ways to cope and begin to heal. Suicide loss has really changed the way that I have looked at life. I now see that life is short and fleeting and that each day is not promised. I have chosen to use the loss of my mother as momentum to help me live my life in honor of her. I strive to turn my pain into purpose, a path, and power. There have been many ways that I have found to help me cope which I want to share with you.

For me, sitting with my feelings and truly feeling them has been so helpful. Crying, bawling and literally losing my breath sobbing and having that deep soul cry have helped my grieve and mourn.  Therapy has also been instrumental for me. It is really helpful to have a safe and non judgemental space that is just for me.  It is important to find a therapist who works solely with trauma and ideally someone who is adoption competent. Many therapists honestly have not studied adoption so it is hard for them to truly understand us.

I am an avid reader and for me reading and researching gave me answers and helped me gain understanding.  I threw myself into reading and researching suicide. For me it was important to understand suicide so that I could make sense of things. I read a lot from other suicide loss survivors which was really essential because I could relate to what they were saying and I could learn how they coped and healed. The other group that was really important to read and listen to was, suicide attempt survivors. It helped me to be able to gain a deeper understanding of suicide and mental health struggles. It also gave me insight into how I can help people who are suffering from suicidal ideations.

 I joined a grief support group and a suicide survivor loss support group.  Both of these groups allowed me to connect with other people who were experiencing the same things as me and I did not need to explain myself.  I made friends, I cried, I laughed but most of all I realized that I was not alone and I felt seen, heard and validated. I also attend an adoption group which has been helpful because many adoptees are also dealing with suicide loss. It has been helpful to talk with other adoptees about suicide loss. You can look for a group online and accessibility should be easier now that most groups are being done virtually. 

Attending events such as walks that raise money for suicide prevention or attending International Suicide Survivor Loss Day which is in November have also very helpful.  Again, I was able to realise that I am not not alone and I felt like part of a bigger piece. It is inspiring to see money being raised to help prevent suicide, fund research, and also cathartic. 

Movement such as running, biking, walking, and yoga have also helped me cope because they are an outlet where I can release and channel my emotions. Meditation has been great because it has allowed me to slow down and be present in my body. Journaling and writing have been my creative outlet for processing and coping with suicide loss. Making sure that I am eating a balanced diet and getting sufficient sleep has also been really beneficial. The self care piece is really important and it will look different for everyone. Please do something for yourself that you enjoy doing. 

Social media is also a great way to connect with other survivors of suicide loss. There are many groups and organizations that one can join. There are also many blogs, podcasts and articles on mental health issues that discuss suicide which are great resources. 

It has been almost 7 years since my first suicide loss and just over 2 from the death of my mom so it has been a decent amount of time and not a long period of time. I am at a place where I want to share my story whether it be to one on one, to a group, or through writing. This is not something I could have done early on as it was so painful and I was still processing everything. I find now that sharing my story has really helped me cope and be able to help others.

I have made an effort to  incorporate the people that have been lost into my everyday life. I have purchased ornaments in honour of them for my Christmas tree, framed pictures of them for my house, I purchase flowers regularly in honour of my mom, I light candles, and make their favourite food on holidays or any other time. I am thinking about getting a tattoo in honour of my mom so that she is always symbolically there with me. It has been soothing for me to incorporate them into my daily life. Some other ideas I have thought of are, planting a tree or plant for the person, you can set a place for them at the table, you can buy or create some kind of art that can be in honour of them, you could buy or make a scarf or something to wear that symbolises them. 

I want you to remember that the suicide of your loved one is not your fault. You are not alone in losing someone to suicide.

Please take care of yourself and remember there are resources to help you cope. Be kind and gentle with yourself.

Other Resources on Adoptee Suicide

Dealing with Adoptee Suicide
ICAVs Memorial Page
Adoptee Remembrance Day
It’s a Black Week for Adoptees in Europe

Maori adoptee letter to NZ Minister of Justice

by Bev Reweti, transracial adoptee, forcefully taken from her Maori Whanau to a white adoptive family in New Zealand ; currently in the process of making a legal claim against the New Zealand state for being displaced from her origins.

This is my letter to New Zealand Minister of Justice regarding my position on adoption legislation that removes Maori children from their whanau, hapu and iwi.

Hon Kris Faafoi
Minister of Justice
justice.admin@parliament.govt.nz

12 March 2021

Dear Mr Faafoi

I am delighted to know you will be progressing adoption law reform this parliamentary term.

I was born on the 30th of May 1956 in Wanganui to Robin Jean Oneroa and Reweti Mohi Reweti II, I whakapapa to Ngatiwai, Ngapuhi and Ngati Whatua.

I was adopted on the 25 June 1957 through the Magistrate’s Court Patea by a non Maori couple. My name was changed from my birth name Mary Oneroa to my adopted name.

I am the Claimant for Wai 2850, a claim on behalf of myself, and tamariki Maori who were displaced from their whanau, hapu and iwi (my claim), which is currently filed in the Wai 2575 Health Services and Outcomes Kaupapa Inquiry (the Health Inquiry).

It is my position that all legislation that removes Maori Tamariki from their whanau, hapu and iwi constitutes a breach of Article 2 of te Tiriti o Waitangi / the Treaty of Waitangi (te Tiriti / the Treaty) which quarantees Maori tino rangatiratanga over all of our taonga, including Tamariki Maori and their wellbeing.

I am involved with the group InterCountry Adoptee Voices (ICAV). ICAV is a platform and a network of support for intercountry adoptees and the issues that they face growing up in these sorts of spaces, including the forced removal of Tamariki from their whanau.

In 2001, The Benevolent Society published a book titled The Colour of Difference, of which I was a part of and is about the journeys of transracial adoptees. I was also a part of its sequel published in 2017, a project of ICAV, called The Colour of Time which explores the impacts of intercountry adoption over an extended period of time (16 years after The Colour of Difference).

Tamariki Maori who are placed outside of their whanau or iwi, as I was, experienced a loss of true identity. We are positioned between our birth families and the families chosen to care for us by the State.

We often have behaviours and feelings over pathologised, while also being required to integrate the trauma of removal from our whanau, hapu and iwi, all without understanding or specialist support.

I have been actively participating in all matters relating to displacement and adoption for a long time and advocating for justice for all those who have been affected by displacement of tamariki Maori from whanau, especially those who are brought under the auspices of Oranga Tamariki and other organisations providing care.

It was through my involvement and great concern for the processes around the forced removal of Tamariki Maori from their whanau and instructing my lawyers to look into these processes for the purpose of the Health Inquiry, which led to the monumental Hastings Case and the attempted uplift of newborn pepi from a young Maori mother.

I look forward to further correspondence.

Naku noa na

Bev Wiltshire-Reweti

I am an Orphan

by Ramon C Manjula born in Sri Lanka, adopted to the Netherlands.

I am an orphan for a few months. I’ve been crying since October 2017 for my adoptive mother and I miss my adoptive father since July 2020.

I know all my life that the world is harsh and missing empathy. Lots of questions sit crying in my heart. Am I longing for the safety of the past? Or do I prefer to travel to a paradise in the future?

My name is Ramon C Manjula. In 1984 I was born and adopted from the city of Kalutara, Sri Lanka. I was seven weeks old.

In me there is a melancholy that borders depression but passes by itself ’cause yes, what more can a therapist say?

I can’t maintain friendships nor find a girlfriend. I can’t go with compliments like, “You can have any woman you want because you are such a beautiful man”. It’s horrible those questions like, “What about women, Ramon?” or, “How is it that someone like you doesn’t have a girlfriend?”

After a life full of well-intentioned praises but without a relationship, I’m at home lonely and disrupted.

A few years ago, in the summer of 2016 — during a party for adopted Sri Lankan people like me — I met more misunderstanding and hurtfulness than a soul mate. I now realise that disappointed and hurt me. For years I screamed that pain with rage and disgust.

The woman who said she “really liked me” and that I was “a beautiful man” but “didn’t feel anything else for me”, pushed me back to the time when my biological mother did love me, but more or less said, “Sorry, I reject you, I will not take care of you”.

But also years before that I struggled with questions about life and asked: “Who or what is God?” As a result, I have started to deepen myself into religion just by watching documentaries, watching films of biblical stories et cetera.

Only around September 2011 did I start to deepen into Islam. I have also been guided — like 99.9 % of humanity do — by corrupt media. Why do recitations of the Quran miraculously disappear from YouTube?

More and more I learned about the vision of life behind the second largest religion in the world. About not drinking alcohol, not using drugs and smoking cigarettes. And especially about the the theological base. What has really changed, denied and corrupted over the centuries through the alleged innocent Roman Catholic Church?

I always wanted to address the world with a vision that would have value even after my death. So I’ve blown characters into life and started processing theological facts with them into a thriller.

For nine years I’ve toiled on the first part of my life’s work but now after everything I’ve been through, I’ve learned about humanity, myself and the world. Today I declare my message that man has completely lost his way with: “The pilgrims trip to a lost paradise.”

*** What do you think? Can writing a book be therapeutic? ***

The Bearable Pain of Being Adopted

by Kara Bos, born in South Korea and adopted to the USA. Kara became the first Korean intercountry adoptee to fight legally and win paternity rights to her Korean father.

Almost one year ago it was confirmed that 오익규 was my father. It’s the first time I’ve publicly shared my father’s name.

As I walk under these beautiful Cherry Blossoms and appreciate their beauty my heart continues to attempt to mend after being shattered into a million pieces over the course of one year. The confirmation in DNA in knowing who my father was, brought a sense of victory when I was constantly faced with uncertainty and being told I was wrong. The continued lack of communication, inhumane treatment and not allowing me to meet my father by his family pushed me to fight back, and reclaim my identity.

June 12th, 2020 marked the date that I was recognised by Korean law that 오익교 was my father, and I was added into his family registry as 오카라, which should have been done back in 1981 when I was born. This again was a victory of reclaiming what was lost, justice rectified. I was no longer an orphan, with parents unknown, and no identity. However, my one and only meeting will forever be etched into my memory and heart as a horror movie. One filled with regret and what if’s….as I found out later, from August he was taken to the hospital and stayed there until his death on December 3rd, 2020 (86 yrs).

If I hadn’t filed the lawsuit in November 2019, I wouldn’t have known in April 2020 that he was my father, I would never have met him and I wouldn’t know now that he has passed.

Even if this heart break has been immense, at least I know … that’s what it means to be adopted.

#adoptee #koreanadoptee #reclaimedidentity #origin

Read Kara’s other post: The Brutal Agony of the Calm after the Storm.

Autism and Adoption

by Jodi Gibson Moore born in the UK and adopted to Northern America.
This is part 2 of a 3 part series written for Autism Awareness Month.

April is Autism Awareness Month

I always knew I was “different”. It took 40 years of almost continuous searching to find the right words for my kind of “different”, although being internationally adopted had a lot to do with it. My father’s sister took me from my home country when I was 21 months old, with the help of her mother, my paternal grandmother who was my guardian at the time. My aunt and uncle finalised their adoption of me when I was almost four. They would have told anybody that I seemed to have “adjusted” to the multiple disruptions in those early years but my behaviour screamed otherwise and I never bonded with either of them.

Growing up, I always knew I was adopted; I don’t remember being told or having to be told. My adopters told me about my flight from England with the woman who adopted me and her mother, my grandma. They talked about me being sick on the plane and how surprised the man who would later adopt me was when he picked up his wife and mother-in-law at the airport, and there I was with them. They laughed at my childish attempts to say their first names. Later, they would punish me for calling them by their names. I always knew they weren’t my parents but they wouldn’t answer any of my questions about my parents or my origins. I was told I came from the puppy farm, like Snoopy in the comics and I learned they expected me to pretend I was their daughter or else I would be lectured and punished. That didn’t sit right with me. I knew babies came from their parents and since I hadn’t come from them, they weren’t my parents. They made me go along with their pretend game but I got in trouble for pretending and making up stories. I was 12 years old when the woman who adopted me finally told me she was actually my aunt. I was angry at her for lying to me all this time and betraying me but I was glad I finally had a category to put her in: auntie. When I told her I wanted to call her that and her husband “uncle”, she yelled at me and told me not to. I had broken the rule of not upsetting her, so of course it was my fault, not hers for keeping a secret from me for ten years. She apparently had a medical condition and I wasn’t allowed to say or do anything to upset her and my uncle, who hadn’t wanted children in the first place, had a bad temper and yelled a lot. Instead of blaming him, she used to tell me she’d never heard him shout before I came along – so that was my fault too. They had me walking on eggshells the whole time I lived with them and I was too clumsy not to shatter them.   

At the age of 41, I finally received an official medical diagnosis of autism spectrum disorder, Asperger’s subtype (this was around the time the DSM-5 did away with the separate diagnosis of Asperger’s and merged it with autism spectrum, so the updated diagnosis is level 1 ASD) along with ADHD, sensory processing disorder (SPD), and developmental coordination disorder/dyspraxia. Had I been diagnosed in early childhood, doctors, educators and my aunt and uncle adopter would have understood why I had trouble focusing at school or transitioning between activities, didn’t always understand verbal instructions, wanted to wear dark glasses even on cloudy days, didn’t like making eye contact with others, talked more comfortably with adults than children, “switched off” at times, and couldn’t stand on one foot for more than about three seconds. All of the symptoms were documented in my medical files when I was 5 but that had been the late 1970s and there wasn’t much awareness of “high functioning” autism back then, especially in girls.

As I was trying to decide how to approach this topic, the intersection of adoption trauma, international adoptee status, and disability/neurodiversity, it occurred to me that there is much symptom overlap and several parallels between developmental trauma and autism spectrum, along with other conditions comorbid with ASD. These conditions include, as I mentioned above, ADHD, SPD and other possible processing differences that impact how we take in information. We may have trouble understanding instructions for a variety of reasons. I remember being a little kid in daycare trying to open a bag and getting yelled at repeatedly to “untwist the wire.” I didn’t know the strip of green paper concealed a wire. All I saw was paper. The daycare woman didn’t have a lot of patience with me or think very highly of my intellectual abilities. Between her and my aunt and uncle adopter, I grew up feeling like I was stupid. My aunt constantly spoke in euphemisms or British colloquialisms that nobody else around me used and I couldn’t understand what she meant and she wouldn’t explain them for me. It was like a secret code I couldn’t crack, or a foreign language. She just didn’t like to call things what they were, the same as when she refused to tell me what she knew about my background, which deprived me of a lot of the grounding and structure I needed. I learned not to trust her. I learned to be ashamed of the ways in which I was different; I learned to hate myself for the things that set me apart from everybody else. Very few people focused on my strengths, but everyone commented on and most made fun of, my shortcomings.

Is it adoption or autism?

I probably ask myself this question several times a day and more often than not, it leads to overthinking and no definite answers. Social anxiety, difficulty identifying or verbalising emotions, keeping lots of space between myself and others – “social distancing” is a way of life for me – and not knowing how to participate in group activities may be signs of hypervigilance and consequences of preverbal trauma rather than autistic behaviors. Not picking up on social cues? My aunt adopter thought I just didn’t want to pay attention and I don’t know how she perceived my inability to interpret her veiled speech. The fact I viewed the adopters as guardians instead of parents, literally as my aunt and uncle when I found out the truth, could be simply realism and logic. In my mind, my aunt and uncle couldn’t be my parents. I didn’t even meet them until I was almost two and I never felt close to them or safe with them. That could be autistic black-and-white thinking but there are other things I remember or have been told from my early childhood. I learned to read early when I was three, but even before then I could identify almost any car on the road. My uncle adopter used to laugh about the time he caught me lining up my grandma’s cigarettes in front of the fireplace, making sure they were exactly straight and doing the same thing with my toy cars. I’d prefer to use dolls to act out the stories in my head than play with other girls. Due to the neighbourhood and the fact my aunt and uncle adopters were old enough to be my grandparents, I didn’t have a lot of kids to play with other than their friends’ children. I always thought their age and the huge generation gap was the reason I didn’t really know how to socialise and “hang out” with girls my own age and found it easier to talk with adults if they didn’t intimidate me, but that seems to be another autistic trait.

Even hypersensitivity to rejection, which seems to be an almost universal part of the adoptee experience (after all, we perceive early maternal separation as a rejection or abandonment) can be attributed to rejection sensitivity dysphoria (RSD), a recently identified condition often comorbid with ADHD and autism spectrum. Autistic individuals tend to like routine and order, need to be prepared well in advance for changes or disruptions, and I can’t think of a worse disruption to a small child than being separated from their whole family in one day, uprooted from their home and placed with strangers in a different sensory environment. Strangers who look, sound, and smell different; strangers who aren’t tuned in to the child’s needs and could overwhelm them; strangers who want to touch and hold the child when the child needs to keep a safe distance and may have an aversion to being touched.

I often ran away from the adopters as a child and adolescent. Sometimes I’d walk far enough ahead of them so that nobody would associate me with them; sometimes I’d lose them in stores; sometimes I’d wander away from them on outings. I’ve heard that a lot of autistic children do this, perhaps because of impulsivity, distraction, or just a lack of concern for safety. For me it was an escape behaviour, the “flight” aspect of the stress/trauma response. I just didn’t want to be around them – had to get away from them. I might have been distracted by somebody who reminded me of a parent or someone else from home (this may often be the case with older adoptees) or I may have been hoping that someone would find me and return me to my parents – help me get back home. It never happened.   

In what some might call “typical ADHD,” my thoughts often go in several different directions, probably giving me enough material to write a whole series on neurodiversity and how it intersects with adoption, and maybe I will. But it needs to be said that adoption, and more specifically the act of early maternal separation sets us up for “trauma brain” regardless of genetic predisposition to certain neurotypes. I first read about Nemeroff’s (1998) research involving rat pups separated from their mothers for a few hours a day during infancy and the impact this had on their neurological development, the effects of which persisted into adulthood, in a psychopharmacology textbook (Meyer & Quenzer, 2018). Other researchers are still performing these studies and documenting the same outcomes: anxiety, increased sensitivity to stress, depression-like behaviours, emotional dysregulation, eating disorders, and metabolic disorders throughout the rats’ lifespan. And unlike the rats, we adoptees aren’t returned to our mothers or siblings when that phase of the experiment ends. It’s not a perfect comparison, but research ethics officially prohibit doing similar maternal separation experiments on human infants. At least, now they do. Watch the documentary Three Identical Strangers and see for yourself.

My doctor who diagnosed me several years ago with ASD and Asperger’s syndrome told me at the start of my assessment that childhood trauma doesn’t cause autism (for that matter, neither do vaccines); it’s a genetic condition. However, I believe that developmental trauma such as early maternal separation may have a deeper impact on certain neurotypes; we may be more sensitive to early stressors or less resilient. Trauma responses may increase – or be mistaken for – neurodivergent traits. For example, adoptees, especially those of us adopted internationally and/or after our first birthdays like myself, can display self-calming/self-soothing behaviours (Tirella & Miller, 2011) that resemble what would be called “stimming” in autistic children and which I would call an attempt at emotional regulation following a profound loss. We adoptees don’t always have, or eventually get, access to our family medical history so we don’t know what we’re at risk for but as the rat studies found, the non-separated rats developed typically while their separated littermates, who shared the same DNA, did not. We don’t have to have a documented family history of autism, ADHD, anxiety, or depression to develop these traits after a severe developmental trauma.

While there is more understanding over the last few decades of the neurological impact of early maternal separation or parental loss that precedes adoption, there needs to be more research into how this overlaps with autism spectrum, ADHD, sensory processing differences and other neurodivergent conditions. My hope would be that adoptees’ needs and vulnerabilities can be addressed in early childhood when we would most benefit from interventions – and perhaps more can be done to prevent these traumatic separations in the first place.

Resources:

Meyer, J. S. & Quenzer, L. F. (2018). Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and Behavior, 2nd ed. Sinauer Associates, Sunderland, MA.

Tirella, L. G., & Miller, L. C. (2011). Self-Regulation in Newly Arrived International Adoptees. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 31 ), 301–314.

See Jodi’s part 1 of a 3 part series for Autism Awareness Month: Puzzle Pieces.

Racism as an Asian Adoptee

by Josh Woerthwein adopted from Vietnam to the USA.

I’ve decided to share my own experiences with racism, because current events have got me reminiscing about the past. Let’s not get it twisted: much worse has happened to much better people than me. But I do think it’s important that people know that racism has been around for decades; it’s actually America’s favourite past-time. I just think that a certain person exacerbated the situation in how he chose to refer to Covid-19. And for some reason, it empowered cowardly racists to attack elderly Asian men and women (mostly from behind, because they lack the testicular fortitude to actually show their faces), and commit acts of mass murder.

My adoptive mum and I, April 1975

MOST of the people I’m friends with on social media are people I’ve actually met. There’s a handful that I haven’t. So for those of you whom I haven’t met face to face, a little background: I was born in Viet Nam in 1974, adopted by a white family in 1975 (I’ve got three siblings, one being their biological daughter, and they adopted two more kids–both half-Black/half-white), raised in south-central PA, and didn’t leave the area until I went to university. In a round-about way, I ended up in the NYC-metro area and have been here since 2001.

I am pretty sure I had repressed a lot of what happened throughout my childhood, but the increased media coverage of racism-based violence and hate crimes towards Asians got me reminiscing about “the good old days”. I was thinking about the first time I can remember something racist being said or done toward me, which opened the floodgates. This is gonna be long, so grab a coffee and enjoy the ride down my memory lane!

 • I can’t remember this because I was too young but my mom told me about it: a friend of my mom’s saw me in the stroller and said that I almost looked like my mom, and asked my mom if she was going to have surgery done on my eyes so I could look even more like her. My mom, shocked, came back with, “How about I get surgery on MY eyes so I look more like HIM?”. Her friend was even more shocked and said, “Why would you do something like THAT?!” I am pretty sure they were no longer friends after that. My mom was also thanked numerous times by any number of people when she was out with me for “saving him from the dirty Commies”.
 • Age 5 or 6, in kindergarten, I recall other kids mocking me with, “Chinese, Japanese, dirty knees, look at THESE”, and when saying “THESE”, they’d pull the outer corners of their eyes up and out to mimic (supposedly) my eyes.
 • In my neighbourhood, one of my friend’s older brothers nicknamed me “Hadji”. I think he said it was because I reminded him of Hadji in the Jonny Quest cartoons. It stuck. In my neighbourhood, I was always referred to as “Hadji” until I left, at around the age of 19.
 • When I was 8, I was walking home from a friend’s house and an older kid (he was probably 16) tried shooting me in the head from his bedroom window across the street with a pellet gun. He was a bad shot and instead hit me in the right hip. When questioned by the police, he said he just wanted to, “Shoot the slant”.
 • The same friend’s house I was walking home from, I had just left because his father told me, “I used to shoot lil gooks like you from my Huey in ‘Nam.”
 • I was called “slant” or “chink” a few times a week in elementary school.
 • That changed to “gook” and “zipperhead” or “zip” in middle school.
  The More You Know: did you know that “gook” derives from the Korean word for America/Americans, which is “miguk”? It sounds like, “me gook”, so during the Korean War, Americans probably thought Koreans were saying, “Me, gook”, turned it into an epithet and called Koreans “gooks”. That of course, transferred to all Asians, since you know we all look the same to white people. Also, “zipperhead” comes from when American soldiers would hit a Korean or Vietnamese soldier in the head with the stock of their assault rifles, it’d open up their heads like a zipper. “Zip” is just a shortened form of it.
 • By the time I hit high school, it had morphed into, “Charlie”, “VC”, and “riceboy”. “VC” of course derives from “Viet Cong” aka “Victor Charlie” aka “Charlie”. “Riceboy” is the one that was used the most though.
 • I was also told to go back to my own country a multitude of times for as long as I can remember through 11th grade.
 • I kept a brush and a can of paint in my locker in high school that matched my locker, because I could paint over the swastikas that were left on my locker faster than it took me for have maintenance come and do it.
 • At the beginning of 9th grade, a kid Mike told me to go back to my own country and I decided to tell him to go back to his. I wasn’t a very big kid. He basically picked me up and threw me down a flight of stairs which broke both of my wrists. He got suspended for three days.
 • Throughout middle and high school, I was asked numerous times by white classmates, “Do your Asian women have slanted pussies, because your eyes are slanted?”
 • I’d be rich if I had a nickel for the number of times I was asked if I knew kung fu or karate, followed up with a weak-ass karate chop and “hi-yaaaaaaaaaa”. At this point in my life, I didn’t know one bit of martial arts. Same goes for being asked if I ate cats and dogs.
 • The KKK and WAR (White Aryan Resistance) were both essentially clubs in my high school (not sanctioned by the school but the school did nothing about their presence).
 • In high school (~1,200 students, and less than a half dozen of us weren’t white), some kid got caught with something like four rifles and 2,000 rounds of ammunition in the cab of his pickup truck. When asked why, he said it was “to clean the school of all the mud people”. I assumed he was just a terrible shot. He wouldn’t have gotten caught if someone else didn’t see it and tell the principal about it, since it was odd to see outside of hunting season.
  I met a nice Catholic girl in high school at the local ice rink. It got to the point where I asked her out on a date and she accepted. I went to her house to pick her up on our date night, and her father answered the door. The conversation went as follows:
  HER DAD: Who the fuck are you?
  ME: Josh, I’m here to pick up Colleen for our date.
  HER DAD: That’s not going to happen, and here’s why: you’re not Irish. You’re probably not Catholic. And you sure as fuck aren’t white, so you better get the fuck off my property before I fetch my shotgun.
  Needless to say, I’ve never attempted to date a Catholic woman since then.
 • In 11th grade, I threw a football player Jamie through a window in the middle of my English class. For much of the class, he kept whispering, “Hey riceboy” from the other side of the room. I guess it was just a decade+ of pent-up anger that finally came to a head. I was raised Quaker…pacifist. WWJD and all that bullshit. I got up out of my chair, ran across the room, snatched him from his seat and threw him through a wire-mesh safety window (we were on the first floor, he didn’t fall very far). I got suspended for three days. After that, though, no one during the remainder of my junior year or senior year in high school said anything racist to me, ever again, at school.
 • I had gone to a Denny’s with two friends, Leah (a Korean adoptee) and her boyfriend Jeffrey (a white Italian kid). Jeffrey liked to dress in a punk style, and was wearing black Doc Martens with red laces. We were sitting there and a group of skinheads came over to our table and asked Jeffrey why he was sitting with “two of the mud people”. Jeffrey was confused. They said only earned skinheads can wear black Docs with red laces (as I found out later, black Doc Martens with red or white laces, laced-up in a certain manner, means you’re a skinhead, or have attended a boot party where you stomp on and kick someone). They ended up chasing us out of Denny’s to our car. As I was getting into the driver’s seat, one grabbed me around my neck through the door. I slammed the door on his arm a few times until he let go and backed into one of them that was behind the car (he rolled over the roof/hood). I don’t know what happened to the third one. We just bolted and never went to Denny’s again.
 • I finally got out of Bumblefuck, PA and went to university. They at least had more black and brown folks around, so it was a nice change. Funnily enough, I tried joining the Asian American Student Coalition/Association and was basically denied for not being “Asian enough”. I couldn’t win anywhere.
 • I got into what I thought was a nice relationship with this Italian woman when I was a freshman. We dated for a few months, then she ghosted me. I was finally able to get in touch with her and she said, “I was just using your slanty ass to get back at my boyfriend”.
 • That being said, I didn’t deal with much racism at all while I was there.
 • I was going to Philly and my car got a flat tire. It was in the evening (it was dark) and I was on the side of the Schuylkill highway. If you know the area, there’s like, zero shoulder. Anyway, I was in the process of rummaging around my trunk getting the jack out when a car pulled up behind me. That was nice because their headlights gave me more light. I heard one person ask, “Do you need any help?” I turned around and said, “No” and the two guys who were approaching me, their expressions immediately changed. They were wearing typical neo-nazi gear: combat boots, military pants and jackets. Out came the racist remarks, telling me to go back to my own country, etc. One pulled a chain and started whipping it around, the other pulled a knife. They started approaching me and I went into attack mode. I had started actually attending a karate school my freshman year of college and I was a brown belt by this time. I had three years of 5-day-a-week training and numerous tournaments under my belt. Chain boy: I bent his leg backwards at the knee. Knife boy: I was able to grapple his knife arm, leg swept him, and heel-stomped his solar plexus. I finished changing my tire and left them on the side of the road.
 • Fast forward a few years to the company I’ve now been with for 20 years. There were three incidents there during my first five or six years. First one, a delivery driver was walking by me in the warehouse and asked me where the karate school was, followed it with a fake karate chop and “hi-yaaaaaa”. It was actually so long since I’d heard anything racist directed toward me, my first thought was, “Wait, we have a karate school here now?”
 • A co-worker whom I had dealt with on the phone for months, who I finally met in person at a conference told me, “Your English is so good, I wasn’t expecting someone like you to be able to speak it so well”.
  I was eating Chinese food with three other co-workers in our little fourbicle and an older co-worker was walking by, popped his head in, looked at one of them and said, “Hey Billy! Y’all eatin’ that gook food now, huh?!” and left. I lost my shit. He came back later to apologise, and the conversation went like this:
  JOE: Hey Josh, I didn’t mean to offend you with what I said earlier. It’s just that, you know, I fought in the Korean War and they messed up my one hips really bad. But I can understand your English, so you’re OK in my book.(Keep in mind that WE WORK FOR AN ASIAN-OWNED COMPANY!!!)
  ME: Hey Joe, if you ever open your mouth to me one more time, I’m going to break your other fucking hip and dance on your grave.
  After I reported him to HR, his employment was terminated.
 • I’ve noticed that, “You speak good English” is something that gets said more to me as an adult (it wasn’t something I had heard a lot in elementary/middle/high school).
 • A few years ago, I was at the regular watering hole with a few friends — most not white . Some random white woman from out of town (I think from Texas) told us she was making a movie about the Tuskegee airmen and told us she was calling it, “The Flying N*ggers”. Needless to say, we attempted to not talk to her for the remainder of the evening. Later, we were outside having a smoke and she was trying to get our attention. She called my good friend “Maleek” (that’s not his name) and was calling me “Pol Pot”. “Maleek” finally turned around and was like, “WHAT?!” and she made little flapping motions with her hands and goes, “FLYING N*GGERS!” My friend angrily went back inside because he probably didn’t want to provoke the situation, but I turned to her and said, “Come here”. When she got close enough to me, I whispered in her ear, “If you open your mouth one more time, I’m going to place your teeth on these steps and slowly step on the back of your head until you end up swallowing your tongue”, stepped back and smiled. She gathered her things and left.
 • When I was living in Ohio, I went to a Subway to get a sandwich and the woman working there started chatting me up like she knew me. She even asked me how my brother Vinh was. I then said I had no idea who she was talking about and she asked me if I was so-and-so. I said no, I do not work at that nail salon. She said, “Oh my mistake. All of you Japs look alike to me.”
 • Also living in Ohio, I was looking after my girlfriend’s kid (they’re both black). She was hungry, I was lazy, so we walked across the street to Denny’s, of all places. We were seated in the back section. Two other tables were seated, brought menus, water and served before anyone came by to give us menus. I ended up taking her elsewhere for a sandwich and on the way out, asked the manager if it was normal for Denny’s to be openly racist toward its non-white customers. I explained what happened, she apologised and offered a free meal. FOH.
 • Getting asked, “Where are you from?” answering with “Pennsylvania” because that’s where I identified from being from, and then asked, “No, where are you REALLY from? Like, what are you?”

I fantasised about all the ways I could kill myself for pretty much elementary school through my junior year of high school. There was one failed attempt that took me a bit to recover from. All of this happened pre-Trump. And the shittiest thing about this is, I usually assume people are racist until they prove otherwise.

#StopWhiteTerrorism