Rasism vid internationell adoption

Jag kan inte tro att jag under de 24 år som jag drivit ICAV inte har gjort EN uppsats som sammanför våra levda erfarenheter av rasism som adopterade mellan länder och raser! Nåväl, äntligen har jag tagit itu med detta! Det är längesen och jag fick drivkraften att få detta gjort på grund av arbetet i Australien av vår människorättskommission för att skapa ett koncept Nationellt ramverk för antirasism papper. Jag blev chockad till handling när jag läste igenom tidningen och insåg att vår minoritetsgrupp inte ens får ett omnämnande som en av de grupper som är inriktade på samråd. Jag ville göra något åt detta, för att synliggöra vårt samhälle som länge har delat om rasism och dess konsekvenser i vårt privata forum för endast adopterade. Från de många samtal jag har haft med andra adopterade runt om i världen, är rasism en av de vanligaste frågorna vi utsätter oss för men som knappt nämns i de flesta adoptionslitteratur, forskning, policy, praxis eller utbildning. På ICAV strävar vi efter att öka medvetenheten om rasism och korsningen med internationell och transracial adoption.

Här är underkastelse vi sammanställt för Australian Human Rights Commission och här är ett kompletterande dokument, vårt senaste ICAV Perspective Paper – Levd erfarenhet av rasism i internationell adoption. Vårt papper ger en sammanställning av levd erfarenhet för att hjälpa till att utbilda om vår erfarenhet av rasism. Vi inkluderar också i våra svar vad vi föreslår ska göras för att bättre stödja internationella och transracial adopterade.

För att ge ytterligare stöd och utbildning för yrkesverksamma och adoptivfamiljer, nästa månad tisdagen den 17 maj kl. 14.00 AEST, kommer ICAV att vara värd för ett webbseminarium Rasism som upplevs av internationella adopterade för att ge dig röster och upplevelser personligen. Om du vill vara med kan du Kontakt ICAV så att vi kan hålla dig informerad.

Tillsammans med vårt Perspective Paper och det kommande webbinariet hoppas jag att dessa resurser kommer att hjälpa till att påbörja/fortsätta samtalen om rasism vid adoption mellan länder.

Lämna ett svarAvbryt svar

Svenska
%%sidfot%%