Adopterade röster

röster.jpg

Detta är ICAV-samlingen av personliga uttryck för att öka medvetenheten om utbudet av internationella adopterade upplevelser.

Det är vi som påverkas, vi är de som inte hade något val i våra adoptioner, och vi är de för vilka adoption är tänkt att handla om!

Vi strävar efter att respektfullt dela med oss av våra erfarenheter, åsikter, tankar om den livslånga resan som adopterade, födda i ett land, adopterade till ett annat.

Svenska
%%sidfot%%