ICAV-representanter

ICAV började som ett informellt nätverk 1998 och fortsätter som en registrerad enhet som verkar internationellt, tack vare insatserna från vårt team som frivilligt lägger sin tid och energi.

ICAV:s styrelse och representanter avsätta sin tid frivilligt för att ansluta och underlätta stöd till internationella adopterade på en mängd olika sätt.

STYRELSE

AMERIKANSKA REPRESENTANTER

Denna roll fungerar som en central punkt och gör det möjligt för adopterade utomlands att ansluta sig till ICAV:s världsomspännande nätverk. Några av dessa representanter är involverade i opinionsbildning på regeringsnivå.

AUSTRALISKA STATSREPRESENTANTER

Denna roll fungerar som den centrala kontaktpunkten för nya internationella adopterade som kommer in i nätverket. ICAV-representanten hjälper till att koppla adopterade till andra i deras stat, se till att de är medvetna om sociala evenemang som leds av adopterade; ha kontakt med de statliga myndigheterna (söker adopterade mellan länder som vill delta i seminarier om blivande föräldrautbildning) och statligt baserade icke-statliga organisationer efter adoption. Där det är möjligt deltar ICAV-representanten också i federala regeringsmöten för att förespråka och representera de adopterades behov och intressen.

KANADENSISK REPRESENTANT

Denna roll fungerar som den centrala kontaktpunkten för nya internationella adopterade, och hjälper dem att ansluta till andra och se till att de är medvetna om adopterade evenemang. Där det är möjligt deltar ICAV-representanten också i regeringsmöten för att förespråka och representera de adopterades behov och intressen.

EUROPEISKA REPRESENTANTER

Denna roll fungerar som en central punkt och gör det möjligt för adopterade utomlands att ansluta sig till ICAV:s världsomspännande nätverk. Där det är möjligt deltar ICAV-representanten också i regeringsmöten för att förespråka och representera de adopterades behov och intressen.

UK REPRESENTATIVES

This role acts as a central point and enables intercountry adoptees to connect into the ICAV worldwide network.

Svenska
%%sidfot%%