Storbritannien

Här listar vi formella stöd för adopterade mellan länder och raser baserade i Storbritannien:

Sök och återföreningsstöd

DNA Kambodja (Stöd för DNA-sökning)

Peruanska adopterade över hela världen (Peruansk familj söker stöd)

Rådgivning Terapistöd

Andrea Johnstone Rådgivande psykolog

INNERSKAP (adopterad coachning av Marie Gardom)

Konstterapi av Tia Terefe

Coach4Expat av Florence Chabert d hieres (interkulturell utbildning och coaching för expatfamiljer)

Adoptionsarenan av Joy Carter (pedagogiska workshops)

För inhemska adopterade har OLLIE Foundation skapat två videor:
Adoptionens okända sorg
Avgivandets trauma med Gabor Mate

Informellt kamratstöd

För en lista över internationella adopterade ledda informella peer-stöd klicka här.

För anslutning till transracial och internationella adopterade, Transracial Adult Adoptee Network

För anslutning till inhemsk adopterad kamratstöd och opinionsbildning, Vuxenadopterade rörelse

För transracialt hemstöd och utbildning, Adopterade Futures

Professionell support rekommenderas av brittiska adopterade

Detta center är specialiserat på komplexa trauman och även om de inte är specifikt informerade om adoption, mycket trauma, sorg och förlust informerad. En av dem är specialiserad på "interkulturell psykoterapi"
London Psychotherapy and Trauma Center

Svenska
%%sidfot%%