Kontakt

Med början i Australien med medlemskap över hela världen, har ICAV tillhandahållit resurser och tjänster till den internationella adoptionsarenan och den bredare allmänheten sedan vår början 1998.

Kontakta oss om du vill fråga om:

Kamratstöd

Konsultverksamhet (Utbildning för professionell utveckling, konferenstalande, allmän utbildning för ett brett spektrum av publik)

Forskning (deltagande i och distribution av aktuell internationell adoptionsforskning)

Medieförfrågningar

Information specifikt för adoption mellan länder

Övrig förfrågningar

Svenska
%%sidfot%%