Balancing Love and Loss

经过 比娜·米里亚姆·德布尔 adopted from India to the Netherlands.
Originally shared at Bina Coaching.

Photo from the book : Children of Bombay

The love we feel for ourselves and for others is often determined by how we experienced our mother’s love as a child. Maternal love combined with the degree of “presence” of mother and child.

Have you received, lost, or is this an unfulfilled desire? Have you experienced safety or are you constantly alert and feel unsafe? Have you felt connected and live with the knowledge that you belong to something or is the feeling of being out of connection and not belonging always present?

If you balance with or without a safety net, do you have the courage to accept love and make the connection or move out of fear of loss and this creates isolation.

These processes are constantly taking place on a subconscious level. By creating awareness about this and allowing what wants to be seen, heard and or felt, you create a space in which you reduce the fear and allow love.

#AdoptieCoach
www.adoptiecoach.frl

Original in Dutch

Balanceren tussen liefde en verlies

De liefde die we voor onszelf en voor anderen voelen, wordt vaak bepaald door hoe jij als kind de liefde van je moeder hebt ervaren. Moederliefde in combinatie met de mate van “aanwezigheid” van moeder en kind.

Heb jij de moederliefde ontvangen, verloren of is dit een onvervuld verlangen. Heb jij veiligheid ervaren of ben je constant alert en voel jij je onveilig. Heb jij je verbonden gevoeld en leef je met de wetenschap dat je ergens toe behoort of is het gevoel van uitverbinding zijn en het niet toebehoren altijd aanwezig geweest.

Balanceer je met of zonder vangnet, durf jij de liefde te nemen en de verbinding aan te gaan of beweeg je vanuit de angst voor verlies en zorgt dit voor isolatie.

Deze processen spelen zich voortdurend op onbewust niveau af, door hierover bewustzijn te creëren en toe te laten wat gezien, gehoord enof gevoeld wil worden, creëren je een ruimte waarin je de angst verkleind en de liefde kan toelaten.

#AdoptieCoach
www.adoptiecoach.frl

“Balancing Love and Loss”的一个回复

发表评论 取消回复

简体中文
%%页脚%%