Känslan av att inte höra till någonstans

Michelle är en av våra mest vältaliga adopterade i videoserie. Hon är så öppen och ärlig om utmaningarna och jag älskar hennes mod att tala om de ämnen som är mest dolda inom adoption – ätstörningar och självmordsförsök och vad som ligger bakom dessa; och kampen för att hitta en plats att höra till och behöva veta sanningen om vårt ursprung.

Klicka på Michelles bild för att lyssna på hennes video.

Michelle

Resurser

Läs Michelles andra bloggar: Mor och Brev till president Moon.

Adopterade familjer och återhämtning av ätstörningar

Risk för ätstörningar hos internationella adopterade: en kohortstudie med svenska nationella befolkningsregister

Ätstörningar hos adoptivbarn

Har jag en ätstörning?

Beteendesymtom på ätstörningar bland adopterade ungdomar och unga vuxna i USA: Resultat från Add Health-undersökningen

Kopplingen mellan barndomstrauma och ätstörningar

Adoption och ätstörningar: en högriskgrupp?

Frågor i Attachment som kan bidra till ätstörningar

Lämna ett svarAvbryt svar

Svenska
%%sidfot%%