Adopted Men Only Online

förbi Niels Ernest Lam, transracially adopted in the Netherlands with African and Dutch heritage; adoption / lgbti / life coach at Simply Niels and with AFC.

At the end of March, I attended the first edition of Men Only Online. This was created by Adoptee & Foster Coaching (AFC) because more and more adopted men are open to deepening in terms of relinquishment and adoption. Olv. Hilbrand Westra (정운석) and Sandor Penninga met with a number of domestic and foreign adoptees.

I must confess that I was quite tense beforehand because until recently I have not previously talked to only men about my relinquishment and adoption. Previously, I always participated in groups that mainly include women. And I also found it exciting because because of my homosexuality I didn’t know how the group would react to it. My assumption is that women accept this easier than “real” men. However, the tension, created by myself, soon disappeared like snow through the sun. The openness and vulnerability of all the men present made me feel no less or different from the rest. My sexual orientation didn’t matter at all.

The morning flew by, a lot was discussed. There was recognition in everyone’s story. That made for the connection.

Once again, I would like to thank the men who were there for who they are. And for what they contributed to this morning.

Original post in Dutch

Door, Niels Ernest Lam

Afgelopen zaterdag was de eerste editie van Men Only Online. Dit is in het leven geroepen omdat steeds meer geadopteerde mannen openstaan voor verdieping op het gebied van afstand en adoptie. olv. Hilbrand Westra (정운석) en Sandor Penninga ging een aantal binnen- en buitenlands geadopteerde met elkaar in gesprek.

Ik moet bekennen dat ik van tevoren best gespannen was omdat ik tot voor kort niet eerder met alleen maar mannen over mijn afstand en adoptie heb gepraat. Voorheen nam ik altijd deel aan groepen waar voornamelijk vrouwen bij zitten. En ook vond ik het spannend omdat ik vanwege mijn homoseksualiteit niet wist hoe de groep erop zou reageren. Mijn aanname is dat vrouwen dit makkelijke accepteren dan ‘echte’ mannen. De spanning, door mijzelf gecreëerd, verdween echter al gauw als sneeuw door de zon. De openheid en kwetsbaarheid van alle aanwezige mannen maakten dat ik mij niet minder of anders dan de rest voelde. Mijn seksuele geaardheid speelde helemaal geen rol.

De ochtend voorbijvloog, is er veel besproken. Er was herkenning in een ieders verhaal. Dat zorgde voor de verbinding.

Ik wil nogmaals de mannen, die erbij waren, bedanken voor wie ze zijn. En voor wat ze hebben bijgedragen aan deze ochtend.

Lämna ett svar Avbryt svar

Svenska
%%sidfot%%